Lek og lær

Dunderly skal inspirere til kreativitet, lek og læring! Her finner du forslag til aktiviteter for store og små grupper, pedagogisk veiledningsmateriell og oppgaver du kan laste ned.

 

Foreldre og lærer

Gode pedagogiske aktiviteter

Aktivitetsforslag og pedagogisk materiell er basert på rammeplanens syv fagområder for barnehagen og den generelle delen av læreplanen for skolen. Temaene i veiledningsateriellet spenner vidt fra sosial kompetanse, bygging og konstruksjon, naturfaglig metode, det å kunne lage en fortelling i fellesskap (storyline) til pedagogisk bruk av spill og leker. Alle aktivitetene er preget av barns medvirkning og lek. Gjennom historiene om monstrene i Dunderly skal barna bli utfordret til å utforske og lære gjennom opplevelser, oppdagelser, refleksjon, samtale og aktiv deltagelse.

Dunderlys pedagogiske produkter

Barnas fantasi, sanser og skaperglede skal utfordres gjennom musikk, aktiviteter, rollespill og metodiske opplegg. De ulike produktene henger nært sammen, men kan også brukes hver for seg.

Bulder i barnehagen Pedagogisk hefte som inneholder tema-aktiviteter spesielt tilrettelagt for barnehagen.
Ludibunder på boks Aktivitetsboks som inneholder 64 spennende aktivitetskort med ideer til tegne- og maleroppgaver,
spill, drama og leker, matlaging og spennende eksperimenter.
Dunderlys tenkekort Å undre, gruble og filosofere med barn. En samling med spennende filosofiske temaer, fordelt på åtte store kort, ment som hjelp for de voksne til å ta tak i det som ligger bak det barnet sier, nemlig barnas egen tenkning.
Dunderskolen Aktivitetshefte med språk- og matteaktiviteter for små og store monstre, inspirert av dagligdagse situasjoner i Dunderly.
CD-en Monstermos CD med ti nyskrevne sanger. Følges av et aktivitetshefte du kan laste ned (se boksen under). 

Vi har nå fått noter til to av de morsomme sangene fra CD-en Monstermos. Last ned og syng med!

Dunderlys litterære univers

Historiene om våre venner fra Dunderly finnes i ulike formater til ulike aldersgrupper. Fortellingene danner et naturlig bakteppe for de pedagogiske aktivitetene. Fargerike og flotte illustrasjoner gir gode leseopplevelser, og har allerede gjort bøkene til favoritter i mange barnehager. Les mer om bøkene her: Raggmonsteret, Monstrene i Dunderly, Bulder - en bruksanvisning, Herlige farligheter, Monstervenn, Nissefella, Moi blir borte bø, Moi om morgenen, Moi om kvelden og Moi og uhyret, . Fine høytlesingsbøker til samlingsstunden!

Dunderly i barnehagen

Barnehager deler erfaringer fra arbeidet med Dunderly

Last ned pedagogisk materiell