Aktiviteter til sangen Monstervenn

Monstervenn handler blant annet om ensomhet og vennskap. Dette kan være vanskelige temaer for barn å sette ord på. Nedenfor gir vi noen tips til hvordan dette kan bli et fint samtaleemne.

Snakk litt sammen om følelsen av å være alene, eller følelsen av å være trist. La barna fortelle om en gang de selv har vært trist, hvis de vil. I denne sangen er Lexington trist fordi han føler han ikke har noen bestevenn, eller monstervenn, som han kaller det. Prat om dette med vennskap og viktigheten av at alle har venner – og det å være en god venn. La barna lage en egen monstervenn til Lex. Dette kan lages ved å tegne og klippe ut en monstervenn på tykt papp, og lime på gamle tøy- og garnstykker som klær eller pels, lage en monstervenn av trolldeig, eller lage det av kongler, pinner og ting barna finner i skogen.

Musikk skaper følelser som lett kan uttrykkes gjennom tegninger. La barna tegne to tegninger; én når de hører på «Monstervenn» og én når de hører på «Ludibunder». Sammenlign de to tegningene og se hvor forskjellige de blir. Kall tegningene nettopp «Monstervenn» og «Ludibunder». La barna gjette på hverandres tegninger. Hvilken tegning hører til hvilken sang, og hvorfor?

Lex speaks 3